Hotet mot demokratin – håll ett extra öga på centralbyråkraterna!

När man skriver ledarartiklar utifrån dagens aktuella frågor får man inte glömma vad som hänt, skrivits eller sagts i skilda ämnen under tidigare perioder. Ukrainas befolkning visar just nu under Rysslands förfärliga och folkrättsvidriga militära invasion att den lokala sammanhållningen byggd på en allt starkare demokrati är en viktig, kanske avgörande, orsak till det starka folkliga motståndet i det pågående kriget. Före 1991 var Ukraina en centralstyrd republik inom Sovjetunionen – långt från allt vad demokrati heter.

När jag nyligen gick igenom mina sparade klipp om tidigare debatter om den lokala demokratin i vårt eget samhälle fann jag en artikel (från år 2000) där en statlig centralbyråkrat tyckte att Dalarnas 15 kommuner borde omvandlas till fyra storkommuner. Visserligen brukar statliga byråkrater kräva större kommuner och regioner för att få ett ”effektivare Sverige” men sällan med reflektioner kring effekterna för demokratins fortlevnad.

Om demokratin ska få någon hållbar styrka vilar det på befolkningens breda engagemang och tilltro. Att demokratin i inte minst Sverige och Norden är så stark beror i hög utsträckning på att vi har en relativt unik decentralisering av makt och inflytande till många kommuner och ett stort antal frivilliga organisationer/folkrörelser. Detta betyder att många medborgare är direkt delaktiga i demokratin och får de erfarenheter som behövs för en stark demokrati.

I Sverige har vi 290 kommuner och 21 regioner men Norge och Finland har ännu fler (356 respektive 309) trots halva Sveriges befolkning. Centralbyråkraterna pockar ständigt på att denna folkliga bas för demokratin skall ”rationaliseras” och styras av färre politiker. Samtidigt vet vi att centralisering av politisk makt brukar följas av ett större inflytande från en allt starkare byråkrati (det ser vi ofta även i stora kommuner och regioner) vilket försvagar den folkliga demokratin.

Trots centralbyråkraternas ständiga krav på större regioner och kommuner har medborgarna och deras valda förtroendepersoner på lokal och regional nivå hittills stått emot kraven på att försvaga den folkliga demokratin. Vi behöver dock ständigt bevaka vad centralbyråkraterna har för sig. Håll ut Ukraina!