Kommunen ska få 1000 fler invånare

År 2040 ska Hofors ha vuxit med cirka tusen invånare. Besökaren ska möta ett grönt, jämlikt samhälle där människor både lever och färdas klimatvänligt. Biltrafiken…