Succé för gemensamhets-odlingen: ”Vi hjälps åt med allt”

Den alltmer populärara kollektivodlingen i Österfärnebo är nu inne på sitt tredje år. Alla välkomnas – och efter en säsongs kollektiva ansträngningar fördelas skörden rättvist…