Cykeln främsta valet för kommunens verksamheter

På senaste kommunfullmäktigemötet antogs det nya miljöpolitiska programmet för åren 2022 – 2026. Beslutet föregicks av en livlig debatt om både cykling och energiförsörjning.