Den hållbara demokratin byggs underifrån

I min förra ledare i Dalabygden (28.2) var demokratifrågan i fokus – då i relation till händelserna i Ukraina. Det jag särskilt betonade var att en hållbar och löftesrik demokrati måste ha en stark lokal bas där så många medborgare som möjligt bör ha en aktiv roll.

Ukraina var på väg att bygga upp en sådan modell efter att tidigare varit styrt av en variant av Sovjetunionens centralstyrda enpartimodell. I den modellen styr som regel en envåldshärskare understödd av lojala centralbyråkrater. Jeltsineran på 1990-talet blev som bekant sorgligt kort.

Samtidigt som vi i bl.a. Norden måste stödja bygget av en ny demokrati i Ukraina när kriget närmar sig slutet – den kanske viktigaste insatsen utöver att reparera den fundamentalt viktiga infrastrukturen – får vi inte glömma att på olika sätt stärka och ännu mer gediget förankra vår egen demokrati hos våra invånare. Demokratin som politiskt system är nämligen aldrig given! Den måste dagligen försvaras av alla som hyllar den.

Den engelska liberala tidningen The Economist visade nyligen i sin årliga ranking att demokratin sedan 2010 är på tillbakagång i världen där mindre än 50 % av befolkningen på jorden lever i demokratiska länder. Finanskrisen 2008/09 och pandemin har bidragit till den negativa utvecklingen på senare år.

Varje initiativ att stödja demokratin som politiskt system bör alltid applåderas, inte minst på hemmaplan. I Dalabygden den 10.3 kunde vi läsa att Orsa kommun i sin framtidsvision för år 2050 har som mål att skapa Sveriges bästa invånardialog. Privatpersoner och olika föreningar kan få projektmedel för att visa hur olika initiativ kan bidra till att stärka dialogen mellan medborgare och den egna kommunen och främja den lokala demokratin.

Orsa har ju fina traditioner på detta område sedan tidigare via bland annat Orsa för framtid, som var en bred och folklig framtidssatsning för ett antal år sedan, och den enastående ekobaserade och mestadels kooperativt organiserade samhällsmodellen i Skattungbyn.

I Orsa vilar man inte på lagrarna utan kommer med nya initiativ till skillnad från andra kommuner som sätter stopp för medborgarförslag och motverkar de ideella rörelserna. Orsa är ett föredöme för en vital demokrati!