Göran Greider med hunden Stina, Jennie Nises, Anna Tarantino, Fredrik Jarl, Fanny Laszlo med Tage Forsberg i famnen. Foto: Åsa Larsson
Cirka tvåhundra personer kom på manifestationen vid hembygdsgården. Foto: Åsa Larsson
Sigge Bergström hade pärlat ett armband med Ukrainas färger. Foto: Åsa Larsson

Manifestation för Ukraina i Dala-Floda

Ett par hundra personer deltog i en manifestation för Ukraina på hembygdsgården i Dala-Floda. Göran Greider var huvudtalare och operasångerskan Anna Tarantino samt Fredrik Jarl, (C), kommunalråd i Gagnefs kommun, samt Dala-Floda spelmanslag deltog.

Privatpersonerna Jennie Nises och Fanny Laszlo var initiativtagare till manifestationen.

– Vi kände att vi ville göra något och bestämde oss för att försöka ordna något sådant här, berättar Jennie.

– Vi frågade sedan föreningar, musiker och talare om de kunde tänka sig att vara med och det ville de.

– Först tänkte vi att syftet skulle vara enbart att samla in pengar, men sedan landade det också i att vi tycker att det är viktigt att komma samman och stärka oss i situationen som råder, fortsatte hon.

Barnets perspektiv

Göran Greider som var sist ut av talarna för dagen berättade i sitt tal att han, i tider av mörker, alltid söker tröst i litteraturen.

– Den här gången fastnade jag för Cornelis Vreeswijks sångtext Telegram från en bombad by där man får barnets perspektiv på kriget, sa han i inledningen till sitt tal.

Greider applåderade också modet hos de ryska medborgare som vågar protestera mot kriget och uttryckte sin avsky för vad kriget kan göra med människan.

– Kriget är orättfärdigt ur varje tänkbar synvinkel, sa han.

Beredskap för flyktingar

Fredrik Jarl berättade att han upplever en ökad oro bland kommuninvånare i Gagnef. Det kan till exempel handla om frågor kring skyddsrum och nedsläckning. I sitt tal relaterade han till Berlinmurens fall 1989 och ett Europa som sedan dess utvecklats bland annat demokratiskt.

– Jag upplever att Ryssland inte riktigt varit med på den resan, sa han.

Hur kriget och flyktingströmmen påverkar Gagnefs kommun fanns det när manifestationen genomfördes inga svar på.

– Det går i nuläget inte att greppa vad det betyder varken på kort eller lång sikt, säger Fredrik Jarl.

”Informera er!”

Anna Tarantino sjöng två sånger med ljusa budskap av Carl Jonas Love Almqvist. Hon var klädd i blått och gult (färgerna i Ukrainas flagga) och uppmanade bland annat åhörarna att läsa tidningar och informera sig om vad som händer i Ukraina.

– Lögnen får inte vinna, slog hon fast.

Hon har många av sina kollegor inom den klassiska musiken och konstmusiken i öst, och får information genom dem om vad som händer på plats.

Många bidrog till insamlingen

Under manifestationen medverkade också Frivilliga resursgruppen (FRG) för att informera om sitt arbete och hur den som vill bidra i det kan göra.

Dala-Floda spelmän underhöll och vid hembygdsgården fanns också lotterier, loppis och annan försäljning vars vinster gick till hjälporganisationer till förmån för Ukraina.

Hjort Olars kafé var också öppet och skänkte dagens intäkter för kaffet till insamlingen till Ukraina. ABF erbjöd besökarna att pärla ett armband i gult och blått samt skänka valfri summa till insamlingen.

– Vi hoppas att den här manifestationen kan bli starten för något mer, avslutade Jennie Nises.