Golfspel året runt för medlemmar i Hagge

Hagge GK fortsätter att utveckla sin golfverksamhet. Under vintern har det byggts en studio på rangeområdet och den väntas stå klar inom några veckor.