Ett växande Enviken behöver fler bostäder

Enviken har blivit en alltmer attraktiv plats att bosätta sig på – och en ökad inflyttning har lett till att företagandet har växt och att…