Anna och Anton från Ukraina har insamling i Kupolen

Insamlingar för Ukrainas folk är många i Dalarna. För Anna Fedorov och hennes man Anton, med många nära släktingar i den hårt drabbade östra delen…