Uppdraget: Ordna fler tandvårdstider för vuxna i länet

Resursbrist och en vårdskuld pga pandemin har gjort att tandvården har fått prioritera barnen när det gäller tandläkarbesök. Men nu ska fler tider skapas för…