Ukraina visar demokratins styrka – när den som bäst behövs!

Jag gissar att de flesta av Dalabygdens läsare förmodligen ägnar flera timmar varje dag åt att noga följa vad som händer med Rysslands flagranta och folkrättsvidriga angrepp på Ukraina. I grunden är det ett angrepp på demokratin och dess styrka när den som bäst behövs. Den beslutsamhet och sammanhållning som Ukrainas befolkning nu visar upp för världen står ju i bjärt kontrast till demokratins frånvaro i grannländerna Belarus och Ryssland. Dock kan vi se att växande grupper i främst Ryssland trots polisbrutalitet mot demonstranter på gatorna visar att de är på ukrainarnas sida.

Ukrainas befolkning har efter befrielsen från ett sönderfallet Sovjet med små resurser kunnat bygga upp en alltmer väl fungerande demokrati. Trots mängder av flyende medborgare till gränsande länder i Västeuropa stannar merparten av invånarna kvar och organiserar ett brett folkligt försvar mot en resursmässigt övermäktig invasionsstyrka. Utan det breda stödet från civilsamhället skulle den inhemska armén inte ha en chans att stå emot invasionsmaktens tekniska överlägsenhet.

Demokratins styrka kommer inte automatiskt när man skapar ett demokratiskt beslutssystem – en formellt demokratisk överbyggnad. Om folkstyret inte är väl förankrat hos befolkningen, där de i skilda former är med och styr samhället på alla nivåer, kan det försvinna eller försvagas lika snabbt som det etablerades. Jag kan inte undvika att göra en koppling till det system vi har i våra egna nordiska länder.

Utöver en väl beprövad beslutsorganisation på tre olika nivåer bygger vår demokrati i grunden på ett antal nödvändiga förutsättningar. En sådan är ett fungerande flerpartisystem som vi tycks vara mycket eniga om, En annan utgörs av mängder av folkrörelser som stärker medborgarnas kompetens och handlingskraft. En tredje är att de nordiska demokratiernas långtgående decentraliserade beslut ständigt engagerar stora grupper av befolkningen i att tillsammans forma vår framtid. 

Ukraina är på god väg att skapa dessa byggstenar även om den pågående invasionen försenar och försvårar den utvecklade demokrati som befolkningen längtar efter. I denna kamp måste vi i Sverige och Norden vara solidariska och orubbliga stödjare!