Valåret 2022: I år älskar alla landsbygden!

De flesta läsarna av Dalabygden har säkert noterat att så gott som samtliga riksdagspartier under årets första veckor haft något positivt att säga om landsbygdens behov och spännande framtidsutsikter. Man hyllar våra gröna tillväxtmöjligheter, våra viktiga naturresurser och vår förmåga att med knappa medel åstadkomma bra och kreativa lösningar.

Man frågar sig onekligen om de generösa talen just nu kan bero på att det är val i år? Eller har partierna plötsligt upptäckt att våra många landsbygdsdistrikt saknar många av de mest nödvändiga förutsättningarna för att kunna utvecklas som andra regioner? Landsbygdens stora behov av kraftiga satsningar på vägar, järnvägar, moderna IT-nät och annan viktig service som banktjänster har ju dock varit kända i åtskilliga decennier.

Det är naturligtvis positivt att våra riksdagspolitiker vill arbeta för landsbygds-bornas bästa men frågan är om alla löften är lika aktuella under årets sista kvartal som före den 11 september? Vår dyrköpta lärdom är ju onekligen den att när de stora viktiga besluten skall fattas blir det storstädernas intressen som nästan alltid kommer i första rummet.

Se på snabbtågsutbyggnaden mellan storstäderna, byggandet av motorvägen Förbifart Stockholm eller storstädernas många gynnade universitet. Dessa stora satsningar blir ofta dubbelt så dyra jämfört med när besluten togs. Inte undra på att tåglinjerna i Mellansverige kämpar med dålig räls, frekventa elfel, brist på mötesplatser och annat som gör tågresorna till oönskade äventyr.

Att säga att man vill satsa på landsbygden kan alla partier kosta på sig utan att binda sig för något konkret – vare sig i tid, rum eller belopp. Om man lovar att satsa på infrastrukturen men utan att precisera om det gäller t.ex. utbyggnaden av vägarna till fjällen eller kapitaltillförseln till våra småföretag samt projektens kostnader, blir det enklare att efteråt säga att pengarna inte räckte till när projekten föll bort.

Därför vill jag se vallöften som t.ex. 197 miljoner till riksvägen söder om Idre, 450 statliga miljoner i lån till nya lokala banker i Älvdalen, Munkfors och Hofors samt 1 miljard till ökad forskning i Mellansveriges högskolor. Vilket parti ställer upp på ett sådant landsbygdslöfte?