Sänk dieselpriset med 3 kronor- och satsa på elektrifieringen

Ska det vara möjligt att leva, bo och jobba i hela landet? Sverige är på många sätt ett bra land att leva och åldras i. Men vi ser nu hur utvecklingen går åt fel håll på flera områden. Senaste tiden har dieselpriset slagit nya rekordnivåer, och fortsätter utvecklingen enligt prognos kommer nuvarande system och krav leda till att priset per liter ökar med ytterligare 9–10 kronor under kommande år. Det skapar problem, i ett vidsträckt och glesbefolkat land.

En av de främsta anledningarna till de höga priserna är kravet på inblandning av biobränsle i diesel, den så kallade reduktionsplikten. Sverige har i dag ett krav på inblandning av biobränsle i diesel som går betydligt längre än vad EU har som mål år 2030. Redan i dag ligger Sverige mer än dubbelt så högt som EU har som mål om åtta år, och regeringen vill gå mer än dubbelt så långt. 

Förlorarna på dagens system är alla de barnfamiljer, pensionärer och människor i Dalarna som behöver bilen för att få ihop sin vardag. För företagarna, lantbrukarna och skogsbruket innebär de snabbt stigande priserna ett mycket allvarligt problem i ett redan ansträngt läge. För en barnfamilj som kör 3000 mil per år innebär de planerade prisuppgångarna en ökning om 17 000 kr i ökade dieselkostnader år 2030, jämfört med idag. För ett åkeri innebär det, per lastbil, upp mot 400 000 kr i ökade kostnader. Detta utöver de höga priser vi har redan idag.

Sverige kan och ska klara klimatomställningen – genom ny grön teknik. Inte genom slå ut vår egen industri och knäcka människors privatekonomi. Kristdemokraterna föreslår därför att sänka priset på diesel med 3 kronor, genom att EU-anpassa reduktionsplikten från dagens nivå på 30,5%, till EU:s 2030-mål om 14%. Tillsammans med de satsningar som genomförs i budgeten innebär detta en sänkning av priset vid pump om 3,5 kronor. 

Samtidigt underlättar vi för människor att ställa om och aktivt delta i omställningen. En hög elektrifieringstakt gör att vi kan nå målen, och den utvecklingen vill vi nu stimulera ytterligare. Det gör vi genom att införa en bonus för köp av begagnad elbil och en miljardsatsning för fler laddstolpar utanför storstäderna.

Vi kan och ska nå våra klimatmål men vi ska göra det på ett sätt som låter människor vara med, snarare än ett där verksamheter och människors privatekonomi knäcks. Hela Sverige ska fungera.