Växer Sverige igen norr om Mälardalen?

Det finns numera en stolthet hos både livsmedelsproducenter och konsumenter i länen norr om Mälardalen – inte minst i skogslänen – över att det produceras högkvalitativa livsmedel lite varstans i området. Den glädjande utvecklingen har vi sett växa fram under de senaste decennierna. Många nya småföretag har bildats för att producera grönsaker, kött, fisk, bärprodukter och allt annat som vi konsumenter njuter av till vardags.

En naturlig fråga att ställa idag är om den positiva utvecklingen kommer att hindras av höga el- och energikostnader samt snabbt stigande priser på drivmedel för arbetsfordon och privatbilar? Mitt svar – hoten är akuta!

Det jag är mest bekymrad över när det gäller den aktuella kostnadsutvecklingen är att livsmedelsföretagens snabbt stigande kostnader kan tvinga små företag att lägga ner verksamheten. Beroendet av storskaliga livsmedelsföretag i Europa ökar.

Då får vi en uppenbar risk för att vårt kvarvarande öppna landskap växer igen på många orter. De öppna landskapen är ju särskilt viktiga i regioner där skogen dominerar. Samtidigt kan de ökade pendlingskostnaderna för landsbygdens hushåll leda till att familjer flyttar in till de större tätorterna och att landsbygden och dess service utarmas ytterligare. Detta sker i så fall i en tid då intresset att bosätta sig på landsbygden ökar bland stadsbefolkningen.

Även om svenska folkets majoritet säkert blir allt positivare till att samhället fasar ut de fossila bränslena för klimatets skull finns det en uppenbar anledning att ifrågasätta hur snabbt och långsiktigt genomtänkt denna omvandling skall ske. För att underlätta en positiv omställning av hela samhället behöver vi göra det i ett tempo och med en kostnadsutveckling som människor utan större problem kan acceptera och utan stora svårigheter klarar av.

Därför krävs att medborgarna får delta aktivt i både planering och praktik för att omställningen skall bli hållbar och att staten i det läge vi just nu befinner oss ser över elmarknadens funktion och energiskatterna. Det illa genomtänkta systemet med fyra elmarknadsområden bör slopas och skatterna på energin sänkas så att småföretag och befolkning har större möjligheter att klara av nödvändiga förändringar.