”Stor risk för ökad brist på deltidsbrandmän”

Ett allt hårdare debattklimat i Skinnskattebergs kommun och på sociala medier, med anledning av den heta brandstationsfrågan, riskerar att leda till brist på deltidsbrandmän i…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil