Bygget av demensboendet försenas pga pandemin

Inflyttningen på Gagnefs kommuns nya demensboendet i Mockfjärd kan försenas på grund av pandemin. – Många som jobbar med bygget har varit sjuka och det…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil