Kommunerna bör vara på tårna med höjd beredskap

Svensk säkerhet är hotad när den säkerhetspolitiska situationen i Europa är sämre än på flera decennier. Ryssland vill ersätta folkrätten, att varje land ska få välja själv vilka de samarbetar med, med den starkes rätt där länder som Sverige får se andra bestämma över det. För Centerpartiet är det fullständigt uteslutet. Att Sverige ska kunna hålla öppet för Natomedlemskap är fundamentalt viktigt, allra helst bör vi gå med.

Försvarsmakten har höjt sin interna beredskap och gör åtgärder som både syns och inte syns för att Sverige som land ska vara så beredda som möjligt om något sker i vårt närområde. Detsamma borde gälla totalförsvarets alla aktörer i det civila försvaret. Men samtidigt som Försvarsmakten har höjt den interna beredskapen har vi inte sett att MSB, som samordnar det civila försvaret, gjort detsamma. På www.krisinformation.se ser vi nyheter om coronapandemin och stormvarningar, men inte om det försämrade säkerhetspolitiska läget.

För oss i Centerpartiet är det viktigt att också det civila förvarets aktörer, inklusive kommunerna, är på tårna på samma sätt som Försvarsmakten och i detta läge snabbt bildar sig en uppfattning om vad som behöver göras kortsiktigt, vilken materiel och personella förstärkningsresurser man snabbt kan behöva tillgång till om läget försämras än mer? Behövs bevakningspersonal vid skyddsobjekt i större utsträckning och hur får vi till det långsiktigt? Vad händer med livsmedelsförsörjningen om gränserna stängs och hur skyddar vi får digitala infrastruktur om Ryssland, på samma sätt som dom gjort mot exempelvis Norge, utför omfattande cyberattacker mot oss som del av sin hybridkrigföring?

Centerpartiet vill att försvarsberedningen kallas in med anledning av det försämrade säkerhetsläget och att totalförsvarsmyndigheterna får i uppdrag att redovisa vilka brister som finns. När det är gjort kan försvarsberedningen presentera åtgärder för att stärka försvaret på kort och lång sikt. Redan i vår budgetmotion hade Centerpartiet som enda parti med ekonomiska förstärkningar på 200 mnkr till kommunerna för att kunna stärka sin motståndskraft.

Centerpartiet vill att försvarsmyndigheterna ges långsiktiga ekonomiska förutsättningar att höja den samlade förmågan mot säkerhetspolitiska kriser. För, det läge vi befinner oss i nu kan komma att pågå mycket länge, och kunna försämras ytterligare. Vi hoppas att regeringen visar ledarskap och vilja till samarbete och bred samsyn. Tid av oro kräver handling.