Så svarar kommunen domstolen om ny räddningsstation

Frågan som splittrar stora delad av Skinnskattebergs kommun har nu hamnat hos Förvaltningsrätten för ett avgörande. Det handlar om ett

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil