Här steg villapriserna mest i Dalarna

Priserna på villor ökade kraftigt i Dalarna under 2021. Prisökningen var ännu större i länet än för landet som helhet.