Distansundervisning på Klockarbergsskolan för alla högstadieelever

Från och med torsdagen är det distansundervisning som gäller för högstadieeleverna på Klockarbergsskolan i Skinnskatteberg. Beslutet har fattats av kommunen

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil