Distansundervisning på Klockarbergsskolan för alla högstadieelever

Från och med torsdagen är det distansundervisning som gäller för högstadieeleverna på Klockarbergsskolan i Skinnskatteberg. Beslutet har fattats av kommunen