Ännu ett utmanande år väntar för Systemair

2021 blev ett år där verksamheter runt om i hela världen drabbades av brist på komponenter och högre omkostnader. Ett