Om ny brandstation i Skinnskatteberg – Vad får ett människoliv kosta?

Frågan om en ny brandstation i Skinnskatteberg har funnits på kommunens agenda i ett antal år. Medel har avsatts i budget sedan 2014, men aldrig räknats upp. Efter lång väntan har nu kommunen fått in ett anbud, som socialdemokraterna tagit avstånd från.

Vi har följt insändare och inlägg i sociala media och på senare tid även en namninsamling med förslag att genomföra en folkomröstning om ny- eller ombyggnad av nuvarande brandstation.

Socialdemokraterna har ända från starten 2014 varit motståndare genom ständiga krav på återremisser, ytterligare utredningar etc. De hävdar att beslutsunderlagen är bristfälliga.

Det finns en gedigen förstudie från 2014, vilken också är kvalitetssäkrad 2019. Det finns också en väl genomförd projektering. Vi anser att ytterligare utredningar endast tillför ytterligare kostnader.

När socialdemokraterna tar fram sina jämförelseobjekt, så jämför man endast en totalkostnad för byggnaden, men inte vad den innehåller. De stationer man jämför med, saknar ofta utrustning för rökdykning, slangtvätt, räddningsfordon till sjöss, reservkraft och ledningscentral, då de finns på en huvudstation. I Köpings kommun finns t.ex. en mindre brandstation i Kolsva. I vår kommun måste allt finnas på plats i samma byggnad. I den tilltänkta stationen kommer även lösningar finnas för kommunens idag sårbara IT-infrastruktur samt en miljövänlig fordonstvätt.

Vår kommun är liten, om man räknar invånarantalet, men stor om man räknar ytmässigt. Vi har lång väg i alla riktningar till stora kommuner med akutsjukhus och stora räddningsstationer. Vår räddningstjänst rycker ut på bränder, olyckor, drunkningstillbud och hjärtstopp. Idag finns inte alla hjälpmedel tillgängliga på vår brandstation och det kan medföra fördröjningar, som sätter liv och hälsa på spel. Våra deltidsbrandmän utför ett väldigt bra arbete. De har väntat så länge på en bättre arbetsmiljö.

Anbudet på en ny brandstation är 47,1 miljoner kronor och innebär ett kvadratmeterpris på 27.600 kr. Vi har tagit fram kostnader för ett antal jämförbara stationer, t ex Gimo, byggår 2018, med en kostnad på 30.800 kr, Sollentuna, byggår 2019, 27.700 kr.

Vi håller med om att det är en stor investering, men hur mycket får invånarnas trygghet kosta?

Bo Öberg (M), Ewa Olsson Bergstedt (SD), Jonny Emtin (SD), Tobias Jarstorp (L)