Unga företagare vill aktivera barnen

Nu har alla företagare inom UF (Ung Företagsamhet) som vill vara med på UF-året registrerat sig och börjat arbeta med sina företag. För Västmanlands del…