Rivningshotat tegelbruk bevaras och rustas upp

Ett hundratal meter norr om ”Trafikplats tegelbruket”, korsningen E 16/väg 68, är Storviks gamla tegelbruk (nedlagt 1970) sedan länge ett välkänt landmärke. Häromåret var det…