Per Nordkvist, en av sångarna. Konserthuset Lyran, f.d. Storviks missionskyrka, som ursprungligen även hade ett högt torn. Foto: Privat/Dalabygden arkiv

Lyran stoppar sina konserter pga ökad smittspridning

Bro manskör i Storvik – unik inte minst av det skälet att man har ett eget konserthus – skulle förra året ha haft hundraårsjubileum för att fira tillkomsten av den gamla missionskyrkan, numera döpt till ”Lyran”. På grund av pandemin har jubileet fått skjutas på framtiden.

I början av december hade man annonserat en julkonsert – men också den ställdes med kort varsel in, sedan några av sångarna börjat känna sig krassliga. Det är ju dessutom välkänt att flera körer blivit hårt coronadrabbade i samband med konserter.

Per Nordkvist, en av medlemmarna i Bro manskör, tror inte att man den närmaste tiden kommer att våga arrangera något.

– Vi väntar tills tjälen går ur jorden – sedan kommer vi igen!

– Bro manskör, som bildades 1907, brukar i vanliga fall repetera en gång i veckan – men själva konserterna är ju det vi ständigt längtar efter, säger Per Nordkvist.

Hur kom det sig att ni införskaffade Lyran, denna väldiga gamla missionskyrka?

– Tja, vi var nog på lyran redan då… Vi såg att missionsförsamlingen hade lagt ut den till försäljning och sa till varandra, mest på skämt: Ska vi köpa den?

– Eftersom vi ville ha en öppen verksamhet och tidigare bara hade hyrt lokaler så la vi ett anbud – och år 2004 fick vi köpa. Sedan dess är vi både kör och fastighetsägare.

Lyra istället för kors

Bro manskör firade köpet med att låta tillverka en tredimensionell lyra som sattes upp på taket och fick ersätta det tidigare korset. De följande åren bjöds inte bara manskörssång i huset – känt för sin utmärkta akustik – utan även jazz, seminarier, konstutställningar, fester osv.

År 2010 fick kören Sandvikens kommuns stora kulturpris, med följande motivering: ”På ideell väg skapades 2004 en ny och viktig kulturscen. Skaparna ville göra en scen för många, inte bara för sin verksamhet. Samtidigt räddade man en byggnad som i sig har ett kulturvärde.”

I år har man dessutom fått ett stipendium från Lions. Alla bidrag är välkomna: en stor del av renoveringarna har körmedlemmarna själva bekostat.

Plats för 340 personer

Missionskyrkan i Storvik var en av Svenska missionsförbundets största. Förutom flera lägenheter finns en stor sal med plats för 340 personer och därtill 80 vid dukade bord i lilla salen.

Den omtalat goda akustiken har ofta påtalats. Körmedlemmarna upptäckte genast att sjungandet blev roligare i Lyran, där ensemblen kan njuta av en akustik långt bättre än i de lokaler man tidigare hyrt in sig i.

Men för tillfället lägger alltså pandemin sordin på verksamheten. Manskören inväntar ”tjällossningen” och fortsätter under tiden att arbeta för fortsatt föryngring, eftersom medelåldern är ganska hög – ett faktum som gäller många körer i landet.