Kamp mot invasiva arter i Gagnef prisas

Gruppen Biologisk mångfald Gagnef har tilldelats Gagnefs kommuns miljöpris 2021. Gruppen arbetar för att bevara den biologiska mångfalden i kommunen