Föraktet från ATG tycks vara helt gränslöst

För en tid sedan kunde vi notera att befolkningen i Siljansnäs i Leksands kommun protesterade högljutt över att det privatägda ATG nekade den lokala kiosken – ortens populära samlingsplats – att vara ombud för spel på ATG. För småskaliga servicebutiker som mataffärer, bensinmackar och tidningskiosker är möjligheten att erbjuda post-, systembolags-, Svenska Spel- och ATG-service ofta en överlevnadsfråga. Tidningar, varm korv och godis räcker inte till.

När ATG meddelade kioskägaren att hon inte längre fick erbjuda spel online protesterade hela byn – över 1000 personer – via en namninsamling mot ATG:s agerande. När kioskägaren frågade en ATG-ansvarig medarbetare om anledningen till den indragna servicen (DD 7.12) sa han att …”det är inte vår sak att hålla glesbygden under armarna”. Kan cynismen mot befolkningen på landsbygden uttryckas mer tydligt än så?

När en lokal journalist ställer frågan till en butiksansvarig person på ATG säger denne att …” vi har våra mål för butikerna och de kommer inte att förändras”. Längre fram i samma intervju fullföljer ATG-mannen med följande efter att ha beklagat problemen när en service försvinner: ”Men samhällsutvecklingen går rasande snabbt och ATG måste följa med i den utvecklingen om vi ska fortsätta vara ett framgångsrikt spelbolag även i framtiden”.

ATG:s cynism tycks inte ha några gränser! Det värsta är att de statliga bolagen under de senaste decennierna nästan varit lika negativa till att erbjuda små butiker som mackar, kiosker och livsmedelsaffärer en efterfrågad kundservice ute i mindre orter. Ersättningarna har som regel varit för små i relation till kostnaderna och regelsystemen för betalningar samt omsättningsgränser har lett till mängder av konkurser och nedläggningar i samtliga regioner.

Nu när vi fått en ny landsbygdsminister från Jämtland, där de här problemen är lika tydliga som i Siljansnäs, borde det vara möjligt att åtminstone ge de statliga servicebolagen direkta order om att stödja små serviceställen på landsbygden.

Det skulle kosta försumbara antal kronor men ge stor samhällsekonomisk nytta och glädje. Och ATG skulle man kunna sätta press på genom att ifrågasätta delar av det statliga stödet till den stora hästnäringen!