Mer dans åt folket

Läget för Dalarnas besöksnäring efter nitton månader av restriktioner är mycket ansträngd. Företag har tvingats i konkurs då omsättningen rasat, tusentals människor har förlorat jobbet och näringen har dränerats på kompetens. Trots att vi den senaste tiden märkt att det börjat ljusna, kommer återhämtningen att ta flera år och det är långt kvar tills vi åter hamnat i ett normalläge.

Dalarna har egenskaper som vi funnit vara jätteviktiga under pandemin. Många duktiga entreprenörer, en unik natur, starka destinationer och anläggningar som ligger långt framme inom bland annat hållbarhet. 

En allt mer växande medelklass i folkrika länder som numera har en större möjlighet och vilja att resa och besöka övriga världen ger en ordentlig skjuts åt den globala resetrenden, vilket tillsammans med länets duktiga företagare inom besöksnäringen ger en stor potential för Dalarnas besöksnäring att locka fler såväl inhemska som utländska besökare på några års sikt. Detta kommer att innebära – förutom ökade skatteintäkter och attraktivare samhällen – att fler och fler människor kan erbjudas jobb inom näringen. Till år 2025 uppskattas att ytterligare 1700 jobb kan skapas tack vare Dalarnas stora attraktivitet för såväl privata besökare som affärsgäster.

För att underlätta återstarten och hjälpa näringen att nå sin fulla potential behövs emellertid åtgärder från kommuner, regionen och riksdagen.

Likviditeten hos de bolag som lyckats överleva är i många fall uttömd och de har en ordentlig uppförsbacke att ta sig uppför. För att stimulera efterfrågan så att dessa företag åter kan börja anställa har flera länder i Europa redan sänkt momsen på logi och mat under ett antal år. Sverige behöver också anamma detta och under två år bör vi sänka momsen på samma vis till 6 procent.

Ungdomar som grupp har generellt sett svårare att ta sig in på arbetsmarknaden jämfört med äldre personer. Många i denna grupp har nu förlorat sina arbeten och löper nu risk att stå utan försörjning under flera år. Från den 1 januari 2021 sänktes arbetsgivaravgiften för unga, vilket var glädjande och viktigt. Sänkningen borde dock vara permanent och gälla för personer upp till 29 år.

Alkohollagen är en annan historia. Denna lag behöver ses över och moderniseras. Kravet på att man ska behöva erbjuda flera alternativ av förrätter, huvudrätter och desserter  – under hela serveringstiden, oavsett tid på dygnet och oaktat om någon kan förväntas beställa denna typ av mat – för att få servera alkohol, är förlegat. Om det ens någonsin varit modernt. Ansökningsförfarandet behöver också förenklas och handläggningen snabbas upp så att fler näringsidkare har möjlighet att etablera sig. 

Systemet för kommunala tillsynsavgifter för till exempel tillsyn enligt alkohollagen, miljöbalken, tobakslagen och liknande bör stoppas och ändras till att betalning sker efter utförd tillsyn. Detsamma gäller kommunala avgifter vid markupplåtelser för bland annat uteserveringar, samt andra taxereglerade avgifter som till exempel VA-, renhållningsavgifter och tömning av fettavskiljare. 

Handläggningen av bygglovsansökan om att öppna uteservering bör prioriteras och man bör bli generös såväl med dessas ytor som med dess serveringstider. Och genom att tillåta uteserveringar året om skulle besöksnäringen få ännu en skjuts i rätt riktning.

Och sist men inte minst – är det inte på sin plats att avskaffa dansbandsskatten och danstillstånden nu? Är det något vi behöver just nu, är det att få gunga i takt med lite musik oavsett var man befinner sig!