Skräcktema på dansscenen i Djurås

170 danselever deltar i Gagnefs kulturskolas föreställning Monsters & Nightmares. – Skräck är en röd tråd genom föreställningen, berättar Sara Hammarbäck, danspedagog på skolan.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil