Det behövs fler frivilliga som är redo för kris

Frivilliga resursgruppen (FRG) kallas ut vid större händelser, oftast på uppdrag av kommunen. Nu behöver gruppen bli fler i Vansbroområdet och det ser hoppfullt ut.…