Nu ska kommunen bli mer handlingskraftig

Det kommer att vara full fart på torget i Sala under helgerna innan jul. Det blir knallar, tomterus, snögubbetävling, körsång, tivoli och mycket annat.