Så kan dalakommunerna få fler att starta eget

Invånarna i Dalarna gillar att starta företag. Under årets första tre kvartal registrerades 1 241 nya företag i Dalarna, en ökning med 7 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Varje nystart är viktig, eftersom fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Nu gäller det alltså att arbeta för att så många nykläckta verksamheter som möjligt växer sig långsiktigt livskraftiga, samtidigt som fler uppmuntras att ta steget och göra verklighet av sina företagardrömmar.

I Sverige finns runt en miljon företag, varav de allra flesta är småföretag med upp till nio anställda. I år har rekordmånga nya företag fötts i landet – inte sedan 2011 har vi sett så många företagsregistreringar under årets första tre kvartal. Man skulle kunna tro att den starka uppgången är dopad av ett coronapräglat 2020 med låg aktivitet, men så är det inte. Tvärtom var även fjolåret ett starkt företagsstartarår, med över 70 000 nya företag.

Det är hoppfullt att företagsamheten spirar i såväl landet som i länet, trots pandemin. Om återhämtningen nu ska bli bärkraftig är det småföretagen vi måste satsa på. Dalarna får nämligen ett bredare och mindre sårbart näringsliv om jobben inte hänger på ett fåtal stora arbetsgivare.

Den goda nyheten är att vi vet att många människor funderar på att bli företagare. Var tredje svensk drömmer om att starta eget, visar den Sifoundersökning vi gör varje år. Bland unga i åldern 18–29 år vill så många som varannan bli egen företagare. Här finns alltså en enorm potential! Jag möter varje år tusentals företagare och vill lyfta fram tre saker som kommunpolitiker i Dalarna bör fokusera på för att ta tillvara den potentialen:

1. Stötta småföretagens digitalisering Det har aldrig varit enklare att starta och driva företag, tack vare dagens smarta teknik. Se till att alla Dalarnas företagare kan nyttja digitaliseringens möjligheter fullt ut, exempelvis genom rådgivning och tillgång till stabilt bredband överallt i länet.

2. Stärk samverkan mellan myndigheter och företag En god och konstruktiv dialog gynnar länets utveckling och tillväxt. Skapa lokala forum där beslutsfattare och näringsliv kan mötas, uppmuntra dialog och lyssna på företagarnas värdefulla tankar.

3. Satsa på mentorer och nätverkande Det finns en guldgruva av idéer och företagsamhet att fånga upp hos människor som drömmer om ett eget företag, inte minst studenter och nya svenskar. En fast hand att hålla i kan hjälpa dem förbi onödiga fallgropar. Erbjud dem som vill bli småföretagare en lokal mentor som kan bidra med nätverk och erfarenhet.

Att skapa fler livskraftiga och välmående företag i Dalarna sker inte över en natt. Det kräver ett aktivt och långsiktigt arbete där den egna kommunen är en avgörande nyckel. Därför har kommunpolitiker allt att vinna på att ge människor som drömmer om att driva företag bästa möjliga förutsättningar att våga och vilja ta det steget.