Kommunal satsning på ovanligt bord för udda sport

Vid ABB-arena i Ludvika finns idag ett bord som väcker nyfikenhet. Det liknar ett bordtennisbord, men är till för något helt annat.