Orättvist förslag på nya regler för arbetsresor

Anders Ygeman, energi och digitaliseringsminister, står bakom förslaget att ändra hur arbetsresor ska subventioneras. Det ligger just nu ett förslag på remiss där man ska förenkla och göra arbetsresor mer tillgängligt för alla. Men min frågeställning är om det verkligen är mer rättvist om alla har samma nytta av det?

Förslaget bygger bland annat på att det inte ska spela någon roll vilket slags färdmedel som man har. Det ska liksom inte spela någon roll om man åker pendeltåg från en bit utanför Stockholm eller om man tar bilen till jobbet i Nås. Detta kommer enligt Anders Ygeman att fungera som en uppmuntran till de som åker billigare, eller samåker. De kommer att gynnas mest.

Jag funderar på vilka som gynnas minst av ett sånt förslag. Eller ja, det gör jag ju inte. Det kommer i praktiken bli en större fördelning av resornas kostnader på fler personer, och de som verkligen reser långt (de som bor långt från arbetet) kommer missgynnas mest. Det kommer alltså att drabba oss lantisar, igen.

I förslaget finns också en del där subventioneringen ska vara varierande beroende på vilken kommun som det handlar om. Alltså kanske man kan föreställa sig att landsbygdskommunerna får en större del av kakan, så långt är det en bra tanke. Men som man räknar i det här förslaget skulle exempelvis jag som åker från Enviken till Leksand missgynnas rejält av förslaget oavsett vilken slags kommun vi skulle vara.

En av grejerna med att bo på landsbygden är ju att man får tänka sig att åka en bit när det gäller förvärvsarbete. Med tanke på hur världen ser ut borde vi snarare uppmuntra människor att bo ute på landet. Men då drivmedelskostnaderna fortsätter att öka i rätt hög hastighet, och nu också detta förslag gällande resor, så måste man ju vara medveten om att det blir mindre attraktivt att bo ute på landsbygden.

Att fler personer ska kunna få skattelättnader på grund av resor, är det verkligen nödvändigt? Jag föreställer mig friheten i att kunna åka en pendel till jobbet varje dag. Då hade jag inte ens tänkt tanken. Tänk att slippa äga två bilar? Kanske nicka till lite på vägen till jobbet. Anders Ygeman kanske behöver fundera över definitionen av rättvisa en gång till.