Brist på arbetskraft inget problem för Lyko

Att attrahera stark kompetens och lyckas behålla den kompetens som redan finns i företaget är nyckelfaktorer för Lykos framgångar.