Kan Gopshus konkurrera med storstäderna?

Under hösten har riksmedierna för en gångs skull visat att landsbygdens många olika och mestadels småskaliga miljöer tilldrar sig ökat intresse hos individer och familjer från de större städerna. Pandemin har onekligen öppnat många människors ögon för det positiva och alla möjligheter utanför storstans tullar, även om det finns fler orsaker till det ökade intresset för landsbygden än en pågående farsot.

De starkt ökade bostadskostnaderna och familjernas ekonomiska stress, långa pendlingstider, dyr service för familjernas vardagsbehov, den tilltagande sociala otryggheten och en offentlig service med många revor i väven bidrar till att fler vill fördjupa sig i annorlunda miljöers kvaliteter.

Kanske vill man inte bara byta bostadsort efter intressanta samtal inom familj och vänkrets utan även sätt att leva – söka lugnare tempo, lägre kostnadsnivå, större närhet till naturen, mer tid till ideellt arbete, ökat intresse för lokal produktion och ökad kontakt med mänskor i närmiljön. Kanske dessutom en annan proportion mellan arbete, familj och fritid. Många utflyttare från städerna startar också nya företag i eller flyttar jobb till den nya hembygden och stärker den lokala ekonomin.

I byar som Gopshus efter Vasaloppsspåret med utsikt över Spjutmosjön, den anrika Riddarhyttan i Västmanland och Åmot i Gästrikland finns det fler ingredienser som storstadsutflyttarna söker. I de små byarna finner man ofta ett rikt föreningsliv, en bra sammanhållning och olika lokaler som bystugor och andra byggnader som kan göras om för att konkurrera med en del av storstans fördelar.

När bredband numera som regel är på plats även på landsbygden kan lokalerna göras om eller användas som gemensamma arbetsstugor med utöver modern teknik, kaféavdelning, biorum, samlingslokal, galleri och annat som behövs för inte minst byns arbetande medlemmar som inte varje dag vill pendla långa sträckor. I storstan talar man om kontorshotell men på landet handlar det om byns kreativa centrum.

Min framtidsspaning är att traditionsrika små byar på landsbygden har en växande potential för alla som vill bygga upp ett annorlunda och mer spännande vardagsliv med en gedigen mänsklig och materiell bas – där också festen kan bli en succé!