En påhittad klimatkris – vindkraften är helt onödig

På 70-talet skrämde Staffan Westerberg småbarn med Storpotäten och andra påhittade figurer i sitt program Vilse i Pannkakan. På samma sätt försöker nu en grupp ”kliamtförståsigpåare” med agronomen Rockström i spetsen skrämma Dalarnas befolkning och beslutsfattare till en fortsatt vindkraftutbyggnad för att avvärja en inbillad klimatkris. (Dalabygden to 28 oktober). Och naturligtvis är det alltid bråttom. Det har det varit de senaste 30 åren……

Vindkraft är inte en hållbar energikälla, och de vindkraftverk som byggts räddade inte Gävle från översvämningar. Det framstår som en alltmer meningslös satsning, något som gått upp för de som bor i Dalarna. Motståndet mot vindkraft ökar som väl är.

Om det påstådda klimathotet har CLINTEL, en organisation med 900 klimatforskare, uttalat sig. Det så kallade SPM, Summary for Policy Makers, som FNs politiskt sammansatta ”forskargrupp” sammanställde nyligen har man analyserat noga, och kommit fram till att mycket är fel eller övertolkat. Några exempel:

Den observerade blygsamma uppvärmningen på en dryg grad sedan mitten av 1800-talet har skett genom en okänd kombination av naturliga förlopp och mänskliga utsläpp av växthusgaser. Förekomsten av extremväder är felaktigt framställt Det finns ingen tydlig trend vad gäller havsisarnas avsmältning Havsnivåökningen tyder inte på någon ”klimatkris” De klimatmodeller som FNs klimatpanel använder kan ifrågasättas

Eftersom klimatmötet i Glasgow inte ger tillträde för personer med avvikande kunskaper och åsikter i klimatfrågan så framstår FNs serie COP-möten som en sluten, icke vetenskapligt grundad religiös rörelse. Tyvärr har den ett oerhört inflytande via massmedia och därmed vilseledda politiker. Den som inte törs diskutera klimatfrågan öppet med andra vetenskapsmän har något att dölja! Öppenhet och transparens är grundbultar i vetenskapliga sammanhang. Den saknas hos FNs klimatpanel, som snarare framstår som en modern form av frimureri.

Att använda en påhittad klimatkris som argument för vindkraftutbyggnad i Dalarna faller med andra ord på sin egen orimlighet. Det föreligger ingen klimatkris. Således behövs inga fler vindkraftverk i Dalarna!