Enormt behov av en hållbar besöksnäring

Hållbarhet är 2020-talets viktigaste begrepp. Med rätta. Att vi tänker, planerar och framför allt agerar hållbart är helt avgörande för framtiden.

Vi ska också komma ihåg att hållbarhet har flera dimensioner; miljömässiga, ekonomiska och sociala. Här är besöksnäringen en otroligt viktig – och ibland tyvärr förbisedd – pusselbit i den sociala hållbarheten. 

För besöksnäringen är en stark medskapare till en livskraftig region. Den skapar arbetstillfällen, bidrar till attraktiviteten för en ort, utvecklar och säkerställer en levande landsbygd. Besöksnäringen huserar enorm kompetens i form av företagare som berikar Dalarna med engagemang och innovation – som utvecklar och tar regionen framåt, skapar skatteintäkter och tillväxt. Den skapar också många förstagångsjobb, som för samman människor och kulturer och bidrar till ökad integration. 

Nu är knäckfrågan om besöksnäringen även framgent kan bevara den här viktiga funktionen som samhällsbyggare.

Ett skriande och alltmer akut problem stavas nämligen kompetensbrist. Det finns ett enormt behov av väl- och högutbildad personal. Under pandemin har många tvingats byta bransch och det är nu en stor utmaning att locka dem tillbaka. 

Vad behöver göras?

  • Vi behöver vårda och utveckla befintlig arbetskraft. Exempelvis genom att skapa mer attraktiva karriärvägar- och möjligheter samt aktivt arbeta med att vara attraktiva arbetsgivare.
  • Vi behöver säkerställa att branschutbildningar finns i Dalarna, man ska inte behöva lämna regionen för utbildning.
  • Fler företag behöver ta ansvar och engagera sig, exempelvis genom att erbjuda praktikplats och delta i branschråd för olika utbildningar.
  • Vi behöver bättre matcha och stötta arbetssökande ungdomar och nyanlända för att hitta det första jobbet och komma in på arbetsmarknaden.

Under och efter pandemin har intresset för att besöka Dalarna skjutit i höjden. Besökarna vill boka, men vad ska de boka om företagen inte har personal nog att hålla verksamheten igång? 

När pandemin nu har lättat arbetar vi extra hårt för att stödja företagen och skapa en hållbar besöksnäring som är attraktiv för både besökare och medarbetare. Vi arbetar också med att föra branschens talan i flera olika forum, för att näringens perspektiv alltid ska finnas representerat. 

Det är till stor del tack vare vår starka besöksnäring som vi har fantastiska skidspår, vandrings- och cykelleder runt knuten. Vi kan gå på konserter och utställningar här hemma i Dalarna, äta gott på favoritrestaurangen eller ladda för helgen med lokala produkter från en mysig gårdsbutik. 

Besöksnäringen och dess företag är otroligt viktiga för Dalarnas sociala hållbarhet. Fler behöver se, inse och agera för att det blir så även fortsättningsvis. För det är en viktig del i framtidens pussel för ett levande Dalarna.