Därför kan Norge ses som ett föredöme

Jag har i ett par ledare i Dalabygden försökt visa att en stor del av den svenska landsbygden – närmare bestämt det stora inlandet mellan i första hand Sverige och Norge från Värmland till Norrbotten – skulle kunna utvecklas mycket bättre om vi på denna sida av gränsen bestämde oss för att på allvar göra de viktiga framtidssatsningarna tillsammans med Norge.

Det handlar inte om återupprätta den gamla unionen eller gamla svenska stormaktstankar utan om att stärka inlanden i de båda länderna genom gemensamma investeringar. Om vi dessutom lärde oss en hel del om den framgångsrika norska distriktspolitiken skulle våra inland kunna få en liknande framtid som stål- och gruvbältet i norra Sverige.

När Norge efter andra världskriget bestämde sig för att bygga upp landet igen var fisket, jordbruket och vattenkraften i fokus. Idag är även tjänstenäringarna högt upp på prioriteringslistan. Det som var särskilt viktigt var att underlätta kapitaltillförseln till de glesa landsbygds- och fiskeregionerna. Man skapade en statlig husbank 1946 och hade redan 1927 en bank där kommunerna kunde få fördelaktig finansiering (Kommunalbanken).

Dessutom fanns mängder av lokala sparbanker efter hela kusten och fjällkedjan vilket allt tillsammans gav de norska småföretagen och hushållen en trygghet för framtiden. Till skillnad från Sverige går dessutom åtskilliga miljarder i vattenkraftsvinster tillbaka till kommunerna. Dessa vinster hindrar att landsbygden utarmas.

Alla dessa instrument och politiskt bestämda mål finns kvar idag och borde stimulera de svenska aktörerna att tänka om och lära av vårt västra grannland.

Utöver att bygga ut den tunga infrastrukturen i form av främst vägar och järnvägar, IT-nät och utbildning och forskning i det gemensamma inlandet borde vi på den svenska sidan se till att kapitaltillförseln säkras. Det handlar bl.a. om att aktivt stimulera de lokala sparbankerna och Länsförsäkringar Bank att etablera sig i ”banktomma” kommuner via exempelvis statliga expansionslån och en statlig investeringsbank för gröna framtidsinvesteringar.

Att få ett innovativt Norge som samarbetspartner i en stor region som inlandet kan bli en framgångssaga för landsbygden. Vi behöver sätta igång den processen omedelbart!