Så ska det blir mer liv i Idre by

En ny centrumplan för Idre by har tagits fram, den ska bidra till ett mer levande centrum. Idreborna är positiva på satsningen som föreslås, men…