Kyrkovisitation efter sex år – försämrad ekonomi diskuterades

Svenska kyrkans församling i Skinnskatteberg har just haft visitation från Västerås stift. Under en vecka pågick visitationen av stiftets kontraktsprost.