Nyanlända i Dalarna lär sig trafiksäkerhet på cykel

NTF Dalarna har under en vecka besökt flera orter i länet för att genomföra en trafiksäkerhetsutbildning för cyklister riktad till nyanlända kvinnor. – Det har…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil