Att koka soppa på en spik för landsbygden

Under årens lopp – i bl.a. ljuset av Sveriges EU-inträde 1995 och kampanjen Hela Sverige ska leva från 1987 – har vi fått åtskilliga pressmeddelanden från sittande regeringar om att nya radikala landsbygdssatsningar är på gång. Så gott som varje regering har under 2000-talet haft sådana formuleringar i sina deklarationer i samband med nya budgetar för beslut i Riksdagen.

Tidigare under 2000-talet har vi noterat regeringslöften om bl.a. särskilda skattelättnader för hushåll i norr, lite extramedel till byggande av bredband, vägpengar till främst upprustning av småvägar och stöd till livsmedelsbutiker på landsbygden. Vad sägs idag inför budgeten för 2022 och framåt?

I regeringens vårproposition i april, som är en ändringsbudget för det löpande året (mindre justeringar av gällande budget), avsattes 417 nya miljoner till särskilda landsbygdssatsningar. Summan skulle komplettera EU:s program för landsbygden – ett program som främst överför stora miljardpengar till vårt jordbruk.

För några dagar sedan (30.8) preciserade regeringen – naturligtvis via ett löftesrikt pressmeddelande – till vilka ändamål de 417 miljonerna ska användas. Förslaget är bl.a. 140 miljoner till investeringar för att avvattna åkermark, 68 miljoner till energi och klimat, 52 miljoner för att begränsa vildsvinens antal och 30 miljoner till turismen.

Jag har inget alls emot dessa medel som säkert gör nytta dit de kommer men något större landsbygdslyft har jag svårt att se. De regionala olikheterna i landet lär bestå.

Några dagar senare (3.9) presenterade två statsråd på lantbruksbesök i Mälardalen ett paket de kallade stora satsningar på landsbygden på 28,5 miljarder för perioden 2023-2027. Syftet med paketet var att nå målet Hela Sverige ska leva. Det kan tyckas vara gigantiska summor men i praktiken handlar det endast om en utökning av gällande EU-stöd. Det verkliga tillskottet är ungefär 500 årliga miljoner som ska fördelas över hela landet.

Dessa medel ska gå till mängder av projekt som vägunderhåll, butiker, mackar, turism, Göta Kanal, Livsmedelsverket (!), flygplatser och fler veterinärer. Även dessa pengar kanske är önskade av landsbygdens invånare och företag men frågan är om pengarna kommer att göra skillnad?