Utsikten från verandan på Rönnåsstugan. EU-pengar har gått till en förstudie om att utveckla bygden. Foto: Agneta Brolin (arkiv)
Projektledarna för Biking Gästrikland har Lars Fredriksson och Anders Hansson varit. Foto: Biking Gästrikland
Therese Sundberg, verksamhetsledare inom Leader Gästrikebygden. Foto: Privat

Pengaregn över Ockelbo för ännu mer utveckling?

Det finns landsbygdsstöd kvar att hämta för Gästrikekommunerna. I Ockelbo har idéerna tidigare flödat, och nu finns pengar att söka för att utveckla kommunen ytterligare. – Vi hoppas på många ansökningar från Ockelbo, säger Therese Sundberg från föreningen Leader Gästrikebygden.

Har du en bra idé, men inte nog med pengar, se hit! Leader Gästrikebygden tilldelades nämligen utökad budget från jordbruksverket, och det finns pengar till landsbygdsutveckling kvar att söka. Ganska mycket till och med.

– Ja det finns en hel del kvar i landsbygdsfonden faktiskt, berättar Therese Sundberg som är verksamhetsledare i den ideella föreningen Leader Gästrikebygden. Vi stödjer gärna lokala projekt som skapar utveckling som är bra för många.

Stort intresse i Ockelbo

Tanken med Leaderföreningen är att genom att bevilja finansiering till lokalt förankrade utvecklingsprojekt driva på en hållbar landsbygdsutveckling. Att ta tillvara lokala styrkor och utvecklingsmöjligheter och samlas runt ett Leaderprojekt har på många orter visat sig vara en framgångsrik metod för att bygga social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Med det menar man kort och gott att Leaderföreningen vill hjälpa till att förverkliga utvecklingsidéer som engagerar och skapar både samanhållning och en positiv lokal utveckling.

– Vi ser ett starkt engagemang och ett bra driv i Ockelbo, trots att det är en liten ort, berättar Theres Sundberg. Vi har fått många ansökningar därifrån tidigare, så jag hoppas många passar på att söka för fler nya utvecklingsprojekt nu när vi har pengar kvar.

Biking- och Rönnåsenprojekt

Det kan handla om både stora och små projekt, exempelvis har Ockelbo kommun varit projektägare för ett större projekt som sträcker sig över flera delar av Gästrikland. Projektet ’Biking Gästrikland’ har arbetat med att öppna upp och bjuda in till cykling i skogen på flera orter. Ett litet projekt som också beviljats medel är en förstudie om att utveckla Rönnåsen, som är lite som Ockelbos gemensamma vardagsrum.

– Jag är extra glad åt de här lite små och gulliga projekten, som berör människor på det personliga planet, förklarar Sundberg.

Idén med Leader-projekt bygger på att det offentliga, ideella föreningar och privata aktörer samarbetar runt lokala utvecklingsprojekt. Men det kan också vara företag som söker och får projektmedel. Det viktiga är att det handlar om ett avgränsat utvecklingsprojekt som kan fortleva när projektpengarna är slut.

– Det går inte att söka för rena underhållsarbeten, förklarar Sundberg, även om det är stort behov av det här och där, men ganska mycket annat, och även företag kan söka.

Ny strategi

Just nu jobbar Leader Gästrikebygden med att ta fram en ny strategi för sitt fortsatta arbete och allmänhetens åsikt är viktig. Det är lokalbefolkningen som står för idéerna och stor del av arbetet i ett Leaderprojekt, och finansieringen kommer från EU och fördelas av jordbruksverket.

– Alla som vill är välkomna att lämna synpunkter, meddelar man från Leaderkontoret, vi kommer att läsa och ta till oss dina synpunkter i arbetet med den slutliga strategiversionen i höst.

Strategin som kommer färdigställas under hösten blir styrande för vilka lokala satsningar som kommer att kunna finansieras av Leader under åren 2023-2027. Remissperioden går ut den sista augusti.

I början av nästa år kommer besked om vilka områden som tilldelats stöd, och då kan förhoppningsvis Leader Gästrikland gå vidare och detaljplanera. 2023 är det sedan möjligt att börja söka pengar till utvecklingsprojekt inom den nya strategin.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil