Nyrustat längs Flotarleden vid historiska vattendrag

Att vandra den nyrustade Flotarleden i Gagnefs kommun är att gå på både skogsbilväg, stig och spång. Leden är historiskt intressant och det finns många…