Den folkkäre musikern Rune Westlin från Älvdalen har avlidit

Musikföretaget Hagström drog honom till Älvdalen på 1940-talet, och han blev sedan musiklärare på musikskolan. Nu har en av Älvdalens