Inte längre otjänligt – möjligt att bada i Arvsnilstjärnen igen

Nu går det att bada i Arvsnilstjärnen i Skålö igen. Provtagning visar att e-kolibakterierna minskat från över 100 till 30 enheter, och bakteriehalten bedöms nu…