Fler bönder uppfyller KRAV-krav

Dalarnas bönder tillhör de som har kommit längst när det gäller att uppfylla organisationen KRAV:s kriterier för djurhållning och jordbruksmark.