OECD tar parti för Sveriges landsbygd!

Jag blev minst sagt förvånad när jag för några dagar sedan såg en rapport från den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD där man sa att Sverige måste satsa mer på att utveckla servicen i våra landsbygdsområden och mindre gynnade regioner. I annat fall ökar enligt OECD de ekonomiska klyftorna ännu mer i landet. Kors i taket!

OECD säger vidare att skatteutjämningssystemet borde förbättras för att omfördela fler skattemiljarder till våra ”fattigare regioner” och att exempelvis LSS-systemet borde finansieras fullt ut av staten.

OECD säger i sin rapport att det behövs fler poliser och bättre Af-service i regionerna utanför storstäderna och att de lokala högskolorna som de i Gävleborg och Dalarna ges en viktigare roll för att stödja den ekonomiska utvecklingen i närregionen.

För en gångs skull håller jag i huvudsak helt med OECD-experterna även om de regionala ekonomiska klyftorna är mycket större och angelägnare att lösa i flertalet av de övriga 37 medlemsländerna – som i Syd- och Nordamerika och större delen av EU-Europa. Jag är dock överens med OECD att vi radikalt behöver minska de regionala skillnaderna också i Sverige.

Sett över en längre period har dock Sverige och Norge varit de länder i den rika världen som satsat mest på regional ekonomisk omfördelning och utveckling. Den positiva utvecklingen i Sverige fick tyvärr ett stort avbräck efter bank- och finanskrisen i början på 1990-talet. Särskilt den offentliga sektorn i norra Sverige fick då stryka på foten som i första hand drabbade kvinnornas traditionella arbetsmarknad.

Vårt inträde i EU 1995 följdes sorgligt nog av minskat statligt intresse för regional utveckling i främst regionerna norr om Mälardalen.

Att OECD – som är en internationell organisation med syftet att stödja medlemmarnas ekonomiska och demokratiska utveckling och som bildades 1961 i spåren efter Marshallplanen insatser efter andra världskriget – har synpunkter på de problem och behov som i vanliga fall i första hand kommuner och lokala organisationer kämpar för, känns uppmuntrande.

Kanske kommer kraven och förslagen från en mäktig organisation där Sverige är medlem att bryta de negativa kurvorna för landsbygdens jobb, service och infrastruktur. Håll tummarna!