Ale Möller firar ett halvsekel på scenen med jubileumskonsert i Svaben

Världsmusikanten Ale Möller firar 50 år på scenen och tilldelas även årets stipendium ur jazzmusikern Christer Boustedts minnesfond. Det firar